Πελαγία Χριστονάκη

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Aπό το 1997, διαθέτοντας τις υποδομές, την τεχνογνωσία και ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και εξώδικη ή δικαστική εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων, στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού δικαίου, του Τραπεζικού Δικαίου, σε υποθέσεις Είσπραξης Απαιτήσεων, Αναδιαρθρώσεων Δανείων και Ρυθμίσεων Οφειλών προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, σε θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και στους τομείς του Δημοσίου και του Φορολογικού Δικαίου. Ο επαγγελματισμός και η προσήλωσή μας στους κανόνες δεοντολογίας έχει κερδίσει την εκτίμηση των εντολέων και των συναδέλφων μας.

Βασικό μέλημά μας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των αναγκών των εντολέων μας και η επιτυχία στη δραστηριότητά τους, με τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό. Η συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στους τομείς του δικαίου, που αποτελούν αντικείμενο της ενασχόλησής μας, η διαρκής ενημέρωσή μας για τα σύγχρονα νομικά και οικονομοτεχνικά εργαλεία, εγγυώνται στους εντολείς μας εξατομικευμένες, επιστημονικά άρτιες και καινοτόμες λύσεις, ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς.

Στις πρακτικές και τις πολιτικές του γραφείου μας έχουμε ενσωματώσει απόλυτα την κουλτούρα και τις βασικές αρχές των σύγχρονων εναλλακτικών τρόπων και μεθόδων επίλυσης διαφορών (ADR), ώστε δεν προσανατολιζόμαστε εξαρχής στη «δικαστική οδό». Αντιθέτως, εφόσον τούτο συνάδει με τη φύση της υπόθεσης και τις επιδιώξεις των εντολέων μας, επιχειρούμε την ουσιαστική επικοινωνία και διαπραγμάτευση μίας βιώσιμης εξωδικαστικής λύσης και συμφωνίας με το άλλο μέρος της διαφοράς. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευσή μας στη Διαμεσολάβηση και στις Διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση συγκρούσεων, από φορείς διεθνούς κύρους (CEDR UK, Harvard Law School, PON), σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας, εγγυώνται τα μέγιστα οφέλη για τους εντολείς μας.

Στοχεύουμε στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των αναγκών σας. Σχεδιάζουμε, μεθοδικά, εξατομικευμένες στρατηγικές επίλυσης των νομικών σας ζητημάτων. Πραγματοποιούμε συνέργειες με εξειδικευμένους νομικούς, δικηγορικά γραφεία και εταιρίες, και σας παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε στο νομικό θέμα που σας απασχολεί προοπτική επίλυσης. Η εξυπηρέτησή σας μπορεί να γίνει και από απόσταση, μέσω διαδικτύου, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αστικό
Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και εκπροσώπηση, σε υποθέσεις αστικού δικαίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμπορικό
Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και εκπροσώπηση, σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό
Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και εκπροσώπηση, σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φορολογικό
Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και εκπροσώπηση, σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

E-legal: On-line Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εξυπηρέτησή σας μπορεί να γίνει και από απόσταση, μέσω διαδικτύου, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Μάθετε Περισσότερα

Τράπεζες – Δάνεια

Από το 2007, το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικής και εκπροσώπησης φυσικών και νομικών προσώπων, σε υποθέσεις που αφορούν σε απαιτήσεις από τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις. Διαχειριζόμαστε υποθέσεις είσπραξης τραπεζικών απαιτήσεων καθώς και υποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων για τη ρύθμιση ή αναδιάρθρωση των οφειλών τους από δάνεια[…]

Περισσότερα

Είμαστε εδώ για εσάς.

Εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες, υπεύθυνα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Για να δώσετε στο νομικό θέμα που σας απασχολεί, προοπτική επίλυσης, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνία