Πελαγία Χριστονάκη

Διαμεσολαβητές

Στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εξώδικης επίλυσης διαφορών, συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ειδικών τεχνικών συμβούλων (νομικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς, μηχανικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας).

 

ΠΕΛΑΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ

Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το 1997. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με περαιτέρω σπουδές στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, 1995-1997), έχει εκπαιδευτεί  στην Κανονιστική Συμμόρφωση στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του ΕΚΠΑ, 2013) και στην προστασία προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer (DPO), πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024 από την TUV AUSTRIA HELLAS, 2017).

Διαπιστευμένη διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Center for Effective Dispute Resolution (CEDR accredited Mediator, CEDR London UK), από το 2013. Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής, διαπιστευμένη στο Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (ΕΚΧΔ),  του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή (2019).

Εκπαιδεύθηκε στη Διαμεσολάβηση  από το Center for Effective Dispute Resolution (CEDR, UK, Mediation Advanced Skills, 2013) και από το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (2013, 2019) καθώς και στις Διαπραγματεύσεις και στη Διαχείριση Συγκρούσεων (HARVARD LAW SCHOOL, PON Global Negotiation for Executives, 2016). Εκπαιδεύθηκε, ειδικότερα, στην Οικογενειακή διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ, 2014 και ΑΚΚΕΔ Προμηθέας, 2020), στην Τραπεζική διαμεσολάβηση (ΙΔΕΜΕΔ  ΕΒΕΑ, 2015 και 2016, ΚΕΔΙΠ 2017) και στην Διαμεσολάβηση για την επίλυση χρηματοοικονομικών διαφορών, τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών (Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης του Τραπεζικού Μεσολαβητή, 2019).

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή νοµικών υπηρεσιών, συμβουλευτικής και νοµικής εκπροσώπησης σε δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες, προς φυσικά και νομικά πρόσωπα - χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ΑΕΔΑΔΠ ν. 4354/2015, εμπορικές εταιρίες και επιχειρήσεις, κατασκευαστικές και µελετητικές εταιρίες, δικηγορικές εταιρίες - στους τομείς εξειδίκευσής της.

Αντικείμενο δραστηριότητας: Τραπεζικό Δίκαιο -συµβάσεις, κανονιστικό πλαίσιο, εμπράγματες εξασφαλίσεις, διαχείριση, διευθέτηση, ανάκτηση και εξασφάλιση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δίκες και αναγκαστική εκτέλεση-, Αστικό Δίκαιο - συµβάσεις, εµπράγµατο, ακίνητα, πολεοδομικό και φορολογικό νομικό πλαίσιο- οικογενειακό, κληρονοµικό-, Εμπορικό Δίκαιο - συµβάσεις, σήµατα, πνευµατική ιδιοκτησία-, δίκαιο Κτηµατολογίου, Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συµµόρφωση προς το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR).

Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε συνέδρια, ελληνικά και διεθνή, και έχει απευθύνει ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση στο χρηματοπιστωτικό τομέα. - 8ο European Debt Investing & Management Summit, DDC summits, Στοκχόλμη, Μάρτιος  2019: παρουσίαση της διαμεσολάβησης για τη διαχείριση, διευθέτηση και ανάκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο του σε NPL boardroom discussion.   - NPL Investing & Servicing Summit, DDC summits, Αθήνα, Οκτώβριος 2019: Παρουσίαση της διαμεσολάβησης ως εργαλείο για τη διαχείριση, τη διευθέτηση και την ανάκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις από ΑΕΔΑΔΠ ν. 4354/2015, στο Mediation workshop του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης Χρηματοοικονομικών Διαφορών.-  2ο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος της Ε.Ε.Ν. e-themis, Αθήνα 2017: Εισηγήτρια-αφηγητής στο Επιστημονικό Εργαστήριο Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Συγγραφέας του βιβλίου, Πρακτικός Οδηγός Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μετά το νόμο 4640/2019, Νομική Βιβλιοθήκη (2020).

Γνωρίζει Ελληνικά και Αγγλικά και ομιλεί Γαλλικά και Ιταλικά.

 

ΣΤΕΛΛΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΗ) ΓΚΟΥΜΑ

Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το έτος 1998 έως το 2003 και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου από το 2003. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ) στη Διακυβέρνηση & Δημόσιες Πολιτικές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του ΠΑ.ΠΕΛ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers.

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το 2017. Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής, διαπιστευμένη στο Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (ΕΚΧΔ),  του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή (2019).

Εκπαιδεύθηκε στη Διαμεσολάβηση  από το ΚΕΔΙΠ (2017) και εξειδικεύθηκε στην διαμεσολάβηση για την επίλυση χρηματοοικονομικών διαφορών, τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών (Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης του Τραπεζικού Μεσολαβητή, 2019).

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών,  συμβουλευτικής και νοµικής εκπροσώπησης σε δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες, προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στους τομείς εξειδίκευσής της: διαχείριση, διευθέτηση, ανάκτηση και εξασφάλιση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις και αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Συντονιστής της ΕΓΔΙΧ στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσεων οφειλών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δραστηριοποιείται στα αντικείμενα εξειδίκευσής της από το 1998.

Γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.