Πελαγία Χριστονάκη

Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση

Η Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση αποτελεί μία διαδικασία πρόσφορη για την επίλυση των τραπεζικών και λοιπών χρηματοοικονομικών διαφορών και ένα πολύτιμο εργαλείο για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση παρέχει όλες τις αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις για έναν παραγωγικό διάλογο των μερών και για τη διευθέτηση της διαφοράς, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στη βούλησή τους.

Εμπορική Διαμεσολάβηση

Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης την καθιστούν πολύτιμο εργαλείο τόσο για την επίλυση διαφορών όσο και για την αποτροπή της πρόκλησης ή/και της κλιμάκωσής συγκρούσεων μέσα στην επιχείρηση ή και στις σχέσεις της με τρίτους.

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τις βασικές αρχές της και για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της υπόθεσης που σας απασχολεί, με βάση τη φύση και τις ιδιαιτερότητές της.