Πελαγία Χριστονάκη

Διοικητικό

Έμπειροι συνεργάτες με εξειδικευμένη γνώση του Δημοσίου Δικαίου αναλαμβάνουν την νομική υποστήριξή σας σε διαφορές που ανακύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της δημόσιας διοίκησης.
Έμπειροι συνεργάτες με εξειδικευμένη γνώση του Πολεοδομικού Δικαίου αναλαμβάνουν την νομική υποστήριξή σας σε διαφορές που ανακύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων των Πολεοδομικών Αρχών.

Είμαστε εδώ για εσάς.

Εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες, υπεύθυνα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε προοπτική επίλυσης στο νομικό θέμα που σας απασχολεί.

Επικοινωνία