Πελαγία Χριστονάκη

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τις βασικές αρχές της και για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της υπόθεσης που σας απασχολεί, με βάση τη φύση και τις ιδιαιτερότητές της.