Πελαγία Χριστονάκη

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Οι οικογενειακές διαφορές, είτε αφορούν σε προσωπικά θέματα είτε σε  ζητήματα οικονομικής φύσης, συνήθως έχουν έντονα συγκρουσιακό χαρακτήρα και φέρουν την ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση των εμπλεκομένων μερών, που δεν ειρηνεύουν στις δικαστικές αίθουσες.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση παρέχει όλες τις αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις για έναν παραγωγικό διάλογο των μερών και για τη διευθέτηση της διαφοράς, με τρόπο αμοιβαία ικανοποιητικό για τα μέρη, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στη βούλησή  τους, σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος, σε σύγκριση με τις δικαστικές διαδικασίες.

Σε ουδέτερο και ασφαλές μέρος, με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και ισότιμο διάλογο, ειδικά εκπαιδευμένος διαμεσολαβητής βοηθά τα εμπλεκόμενα μέρη να αποφορτισθούν συναισθηματικά, να αναδείξουν τις πραγματικές ανάγκες τους, οι οποίες αποτελούν και τα βαθύτερα αίτια της διαφοράς τους, και τέλος να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στο μέλλον, με την ανεύρεση μίας αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης, που θα θέσει τέρμα στη διαφορά.

Το πολιτισμένο κλίμα διεξαγωγής της διαμεσολαβητικής διαδικασίας εξοικειώνει τα μέρη με ένα δημιουργικό τρόπο επικοινωνίας και δύναται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τα μέρη, που εμπλέκονται σε οικογενειακές διαφορές, ακόμη και σε περιπτώσεις, που δεν επιτυγχάνεται συμφωνία.

Ποιους αφορά;

◊ Παντρεμένα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά

◊ Γονείς χωρίς γάμο ή συμβίωση

◊ Ομόφυλα ή ετερόφυλα ζευγάρια, που συμβιώνουν, με ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά

◊ Συγγενείς ή μέλη οικογένειας

◊ Διαφορές στο πλαίσιο οικογενειακών επιχειρήσεων

 

Ποιες οικογενειακές υποθέσεις μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση;

◊ Διαφορές από το γάμο ή τη συμβίωση

◊ Διαφορές σχετικά με τη διατροφή του άλλου συζύγου ή συντρόφου

◊ Η χρήση της οικογενειακής στέγης

◊ Διαφορές σχετικές με την  επιμέλεια και τη διατροφή ανηλίκων τέκνων και η επικοινωνία τους με τον γονέα, που δεν κατοικούν μαζί του ή με άλλους συγγενείς

◊ Διαφορές από την απαγωγή παιδιών

◊ Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και άλλα οικονομικά θέματα

◊ Διαφορές σχετικές με την οικογενειακή επιχείρηση

◊ Διανομή κοινής περιουσίας συζύγων, συντρόφων ή συγγενών

Η επιστημονική ομάδα μας, αποτελούμενη από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, με εκπαίδευση από φορείς διεθνούς κύρους και με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εξώδικης, διαμεσολαβητικής διευθέτησης οικογενειακών διαφορών, παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες:

Εξειδικευμένη πληροφόρηση για την διαδικασία της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Υπηρεσίες διεξαγωγής Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης από  έμπειρο και εξειδικευμένο διαμεσολαβητή.