Πελαγία Χριστονάκη

Συνεργάτες

Μέσω συνεργειών, συνδέουμε παραγωγικά την πολυετή εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις μας με αυτές ενός ευρέως δικτύου έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών, που περιλαμβάνει δικηγόρους και δικηγορικές εταιρίες, διαμεσολαβητές, συμβολαιογράφους, ειδικούς τεχνικούς συμβούλους – ασφάλειας συστημάτων, χρηματο-οικονομικούς συμβούλους, μηχανικούς-, και δικαστικούς επιμελητές. Στόχος μας η άρτια και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξή σας.

ΠΕΛΑΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ

Δικηγόρος – Διαµεσολαβητής

Απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε περαιτέρω ακαδηµαϊκή ενασχόληση µε το αστικό δικονοµικό δίκαιο και την Κανονιστική Συµµόρφωση στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το 1997.

Διαπιστευµένη Διαµεσολαβητής σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, στο CEDR UK και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, από το 2013. Ειδικώς εκπαιδευθείσα στη διαµεσολάβηση αστικών, εµπορικών και χρηµατοοικονοµικών διαφορών. Αναπληρώτρια Συντονιστής της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικού Χρέους (Εξωδικαστικός Μηχανισµός Ρύθµισης Ιδιωτικού Χρέους) και διαπιστευµένη διαµεσολαβητής χρηµατοοικονοµικών διαφορών του Ελληνικού Κέντρου Χρηµατοοικονοµικής Διαµεσολάβησης (ΕΚΧΔ) του Ελληνικού Χρηµατοοικονοµικού Μεσολαβητή. Εκπαιδευθείσα στις Διαπραγµατεύσεις και τη Διαχείριση Συγκρούσεων ( HARVARD LAW SCHOOL, PON Global Negotiation for Executives). Data Protection Officer (DPO) Executive, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024 από την TUV AUSTRIA HELLAS, από το 2017.

Διαθέτει πολυετή επαγγελµατική εµπειρία στην παροχή νοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών και στη, δικαστική και εξωδικαστική, νοµική εκπροσώπηση φυσικών και νοµικών προσώπων (χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εµπορικές εταιρίες, εταιρίες εισαγωγών, κατασκευαστικές εταιρίες, µελετητικές εταιρίες) σε υποθέσεις Τραπεζικού Δικαίου (συµβάσεις, εµπράγµατες εξασφαλίσεις, διευθέτηση και ανάκτηση απαιτήσεων, δίκες και αναγκαστική εκτέλεση), σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου (οικογενειακό, κληρονοµικό, εµπράγµατο, δικαίου Κτηµατολογίου, συµβάσεις), σε υποθέσεις Εµπορικού Δικαίου (συµβάσεις, σήµατα, πνευµατική ιδιοκτησία), σε υποθέσεις Φορολογικού Δικαίου, σε θέµατα Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συµµόρφωσης προς το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR).

Γνωρίζει Αγγλικά.


ΣΤΕΛΛΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΗ) ΓΚΟΥΜΑ

Συνεργάτης-Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής (ΥΔΔΑΔ)

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ) στη Διακυβέρνηση & Δημόσιες Πολιτικές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του ΠΑ.ΠΕΛ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers. Mέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το έτος 1998 έως το 2003 και Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου από το 2003. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής, εγγεγραμμένη στον επίσημο κατάλογο διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το 2017, ειδικώς εκπαιδευθείσα σε στην επίλυση τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών διαφορών. Συντονιστής της ΕΓΔΙΧ στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσεων οφειλών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη νομική εκπροσώπηση φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δικαστηριακή και εξωδικαστική, στους τομείς διαχείρισης και εξασφάλισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις και στην αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη απαιτήσεων. Δραστηριοποιείται στα αντικείμενα εξειδίκευσής της από το 1998.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.


ΙΩΑΝΝΑ Ε. ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ

Συνεργάτης- Δικηγόρος

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στον τομέα του Δημοσίου δικαίου. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Διοικητικό Δίκαιο. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1997. Ειδικεύεται στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, στο Πολεοδομικό Δίκαιο, στο Δασικό Δίκαιο και Απαλλοτριώσεις, στο Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ, στο Δίκαιο της Παιδείας , στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Μειοδοτικών Διαγωνισμών καθώς και στο Γενικό Φορολογικό Δίκαιο. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα δικηγορικά σχήματα και συνέργειες και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην νομική εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων στους τομείς εξειδίκευσής της. Είναι μέλος της Επιστημονικής Εταιρίας Διοικητικού Δικαίου.

Γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά.